โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส วัดเทพาลัย

01 มี.ค. 62

 โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่วัดเทพาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้ดำเนินกิจกรรม โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
ที่วัดเทพาลัยต.เทพาลัย อ. คง จ.นครราชสีมา