โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช” ประจำปี 2564

15 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช” ประจำปี 2564
โดยมี นายนิธิพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมกำจัดตบชวาและวัชพืช