โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ฯ

05 มี.ค. 62

โครงการ อบต. เคลื่อนที่โดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เทพาลัย
ร่วมทำบุญตักบาตร จัดทำโรงทาน ถวายผ้าป่า ปลูกต้นไม้ ณ วัดเทพาลัย