โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560” ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

08 ก.ย. 60

โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560” ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย