โครงการ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2565 ณ บ้านดอนทะบวง

15 มิ.ย. 65

โครงการ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2565 ณ บ้านดอนทะบวง ม.11 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มิถุนายน 2565