ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย ปี 59

19 พ.ค. 59

ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย ปี 59

เมื่่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เทศบาลตำบลเทพาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดอำเภอคง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัด ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และการจำลองสถานการณ์เหตุเพิ่งไหม้ ณ โรงเรียนเทพาลัย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยการให้ความรู้ครั้งนี้ เป็นความประสงค์ของโรงเรียนเทพาลัย ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย โดยมี นักเรียน และคณะครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมจำลองสถานการณ์ ทั้งนี้ งานป้องกันฯอบต.เทพาลัย ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย คณะครู ที่เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดได้ และให้โอกาศคณะวิทยากรได้เข้าไปให้ความรู้ในครั้งนี้