กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้

20 ต.ค. 66

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้ ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

…………………………………….