อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

03 ส.ค. 66

อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา

กลุ่มสานพลาสติกตะคร้อ หมู่ที่ 4