โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ตำบลเทพาลัย อำเภอคง 

08 พ.ย. 65

“โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ตำบลเทพาลัย อำเภอคง