(19 ก.ค. 2564) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาเข้าพักที่สถานที่กักกันตัว ระดับตำบล State Quarantine (SQ)

20 ก.ค. 64

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

เข้าพักที่สถานที่กักกันตัว ระดับตำบล State Quarantine (SQ)  ณ ศาลาชัยเกิดผล

วัดเทพาลัย  จำนวน 1 ราย