(20 ก.ค. 2564) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา เข้าพักที่สถานที่กักกันตัว ระดับตำบล State Quarantine (SQ)

21 ก.ค. 64

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา เข้าพักที่สถานที่กักกันตัว

ระดับตำบล State Quarantine (SQ) ณ ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย จำนวน 1 ราย