ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านกระถิน หมู่ 5 (สายบ้านนางกมลเนตร อินทะสิงห์ ถึงบ้านนายอำนาจ ภักดีนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านกระถิน หมู่ 5 (สายบ้านนางกมลเนตร อินทะสิงห์ ถึงบ้านนายอำนาจ ภักดีนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง