โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

18 ก.พ. 63

17 ก.พ. 2563 กองการศึกษาศาสนาฯ อบต.เทพาลัย ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้เด็ก ๆ ในวัย 3-5 ขวบ ?????