(22 ก.ค. 2564) มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ขอเข้ากักตัวที่สถานที่กักกันตัวระดับตำบล ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย จำนวน 1 ราย

23 ก.ค. 64

22 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้ประสานงานรถกู้ชีพเทศบาลเทพาลัย ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลคง เวลา 09.30 น.

และมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ขอเข้ากักตัวที่สถานที่กักกันตัวระดับตำบล ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย จำนวน 1 ราย

รวมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเข้าพักที่สถานที่กักกันตัว ระดับตำบล State Quarantine (SQ) ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย  จำนวน  2 ราย