รับผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการรักษาตัวที่ศูนย์ ci (ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อระดับตำบล)

01 มี.ค. 65

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย โดยนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นายประเสริฐ จิตรพิมาย เลขานุการนายกอบต.เทพาลัย นายมงคล นาคแท้ ประธานสภาอบต.เทพาลัย นางอุไร เจือหนองคล้า ปลัดอบต.เทพาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่รพ.สต.คอนเมือง และเจ้าหน้าที่จากอบต.เทพาลัย รับผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการรักษาตัวที่ศูนย์ ci (ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อระดับตำบล) ณ อาคารเอนกประสงค์ข้างศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ##คนป่วยต้องหาย#