ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1- ปีงบประมาณ 2565

31 ธ.ค. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย-TRi1