ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยตั้งอยู่ที่ บ้านวัด หมู่ 9 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 19 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอคง และอยู่ทางทิศเหนือจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 63 กิโลเมตร

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ       อำเภอโนนแดง และ อำเภอบัวใหญ่

ทิศใต้              ติดต่อกับ        ตำบลตาจั่น และ อำเภอพิมาย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ        อำเภอโนนแดง และ อำเภอพิมาย

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง