แหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพาลัย /อุโบสถ กลางสระน้ำ

13 ก.ค. 61

แหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพาลัย /อุโบสถ กลางสระน้ำ

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน