จำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ณ กันยายน 2565

03 ต.ค. 65

จำนวนประชากรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ณ กันยายน 2565