โครงการ “Big Cleaning Day ” บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

08 พ.ย. 61

โครงการ “Big Cleaning Day ” บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา